За НАМ

е регистрирана през 2005 г. в София неправителствена организация в обществена полза, която работи за разпространение на медиацията и други алтернативни форми за разрешаване на спорове в страната. Членове на НАМ са съавтори на Закона за медиацията и на законодателни инициативи, подпомагащи развитието на медиацията като професия. НАМ работи за популяризиране на европейските препоръки и директиви в областта на медиацията.

НАМ се стреми към създаване на благоприятни условия за достъпа на гражданите до медиация и други алтернативни на съдебното производство услуги с цел намиране на бързи и безболезнени решения на спорове от различни области от живота.


Новини и публикации

Националната асоциация на медиаторите обявява резултатите от проведения студентски конкурс за есе на тема: „Новите дилеми пред медиацията в България“. Есетата бяха оценени от жури в състав Милена Гунчева, Даниела Коларова и Керачка Михаел. Мнението на комисията е, че явилите се кандидати са добре запознати с […]
На 2 април 2024 г. се проведе организираната от Национална асоциация на медиаторите /НАМ/ кръгла маса на тема „Общи Стандарти за обучение на медиатори – гаранция за високо качество на работата на медиаторите“. Събитието се проведе  в гр. София от  14.00  до  17.00 ч.  в  Зала […]
            Националната  асоциация на медиаторите /НАМ/ винаги  се   е стремяла да  поддържа  диалог  със  своите  членове  и  да привлича  нови  хора за каузата  на  медиацията.  Във  връзка  с  това  Управителният съвет  на  НАМ  обявява  конкурс  за есе за студенти. Темата  на  есето е: „Новите дилеми пред […]
На 1 декември 2023 г. в София бяха връчени Единадесетите национални награди за правосъдие. Организатори на форума са Балканската медийна асоциация, с подкрепата на Международният адвокатски съюз, адвокатските колегии от цялата страна, прокуратурата, Камарата на нотариусите, Българска съдийска асоциация, Професионалната асоциация на медиаторите, Асоциация на жените […]
Националната асоциация на медиаторите организира кръгла маса за обмен на опит на 3.11.2023 в гр. София, бул. Витоша № 31-33. В кръглата маса участваха над 40 медиатори, адвокати, съдии и граждани, които се интересуват от промените в законодателството свързани с медиацията, етажната собственост и домашното насилие.Представени […]
Национална асоциация на медиаторите и фондация „Партньори – България“ организират есенни семинари, насочени към разрешаване на спорове и конфликти между съседи и предназначени за управители на Етажна собственост и граждани. Ще бъдат разгледани типичните проблеми в съжителството между съседи и ще бъдат дискутирани начини за преодоляване […]
Този тематичен брой на списание „Правна трибуна“ от 2023 г. представя доклади и статии на медиатори от България, Македония и Сърбия. Те са представени по време на кръгла маса „Нови стандарти в медиацията“ през май 2023 г. като част от проект: „Открито за медиацията – медиацията […]
Електронната книга „Гласове“, създадена по проекта  „Бъди промяната, която искаш в света – създаване на среда в училище без агресия и за пълноценно и активно участие на младите хора  в училищния и обществения живот,  чрез инструментите на ненасилствената комуникация.“ дава трибуна на гласовете на ученици, учители […]
Това изследване сред ученици от София е направено в рамките на проект  „Бъди промяната, която искаш в света“  изпълняван в Столична община, район „Лозенец“,  с цел бъдат ангажирани младите хора с предимствата на ненасилствената комуникация, да бъдат обучени как да я практикуват и в резултат да […]

Членове на НАМ